school projecten

“Ieder kind is een artiest. De kunst is artiest te blijven als je groter wordt.”  Pablo Picasso

 

Waarom kunstonderwijs? 

Beginselverklaring van de Raad voor Cultuur in 2006. “Kunst dient geen ander doel dan haar eigen doel, stimuleert het verwerven van inzicht in persoonlijke en maatschappelijke posities, stimuleert vragen te stellen, leert te kijken en te zien, te luisteren en te horen. Dat alles is van een niet te onderschatten waarde, zeker in een tijdperk waarin het rendement denken zo centraal staat.”

Kunstonderwijs is ook het bereiken van de kerndoelen binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie. 

 

Wat is mijn visie op kunstonderwijs?

Kunstonderwijs biedt de kinderen een andere kant van zichzelf te laten zien. Belangrijk hierbij is een ateliersituatie te creëren zodat de kinderen loskomen van het dagelijkse leren. In deze situatie werken ze vaak samen, waardoor ze veel en vooral van elkaar leren. Kinderen hebben een ongelooflijke verbeeldingskracht en kunnen veel creatieve vrijheid aan. Er wordt geen waardeoordeel gegeven. Daardoor zijn ze vrij om te experimenteren, dat versterkt het zelfvertrouwen. Zij voelen zich gewaardeerd, sterker en zijn trots op zichzelf. Het presenteren van het eindproduct is een wezenlijk onderdeel van het kunstonderwijs vanwege het applaus. 

 

Wat gebeurt er in de kunstlessen?

Alle mogelijkheden blijven open, kinderen en leerkrachten kunnen verrassende ideeën en plannen inbrengen. Lessen kunnen uitgaan van een thema, een kunstenaar of een kunststroming. Er kan ook gekozen worden voor een thema wat op het moment speelt binnen de school of een groep. De projectontwerpen kunnen voor alle leerjaren zijn. Thema, materiaal en techniek zullen op elkaar afgestemd worden. Op verzoek schrijf ik lesbrieven voor de leerkrachten met ideeën en tips, zodat er een kunstdossier kan worden aangelegd met lesvoorbeelden.

Er zal veel aandacht zijn voor het gebruik van verschillende technieken en vaak verrassende materialen. Er zal veel recyclemateriaal gebruikt worden. Door deze middelen gaan de kinderen anders kijken en als gevolg daarvan zullen ze op een andere manier gaan werken. Ook is kopieergedrag moeilijker.

Zowel ruimtelijk- als platwerken zal aan bod kunnen komen. Kinderen moeten bijvoorbeeld oplossingen bedenken voor constructies bij ruimtelijk werken. Hoe blijft het beeld staan, hoe verbind ik onderdelen met elkaar? Collagetechnieken, gemengde technieken, kleuren mengen, waarbij diverse materialen in één kunstwerk worden gebruikt. Mogelijkheden zijn tekenen en schilderen zonder kwast, afwijken van de traditionele paden en kijken naar andere culturen. Grafische technieken zoals linosnede, monoprinten en etsen behoren ook tot de mogelijkheden. 

Naast individuele presentaties van de kinderen kan ook een beeldenroute of een blijvend kunstwerk voor in de school een optie zijn. Denk ook aan een schoolproject waarbij groepsoverstijgend gewerkt wordt.