Grafiek

Kunst

wat we willen:

Momenten

van helderheid

of beter nog; van grote

klaarheid

Schaars zijn die

momenten

en ook nog goed

verborgen

Zoeken heeft dus

nauwelijks zin, maar

vinden wel

De kunst is zo te leven

dat het je overkomt

Die klaarheid, af en toe

Martin Bril